USMOS 2015

banner2015

Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı’nın (USMOS) 6.’sı 11-12 Kasım 2015 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. İki yılda bir düzenlene USMOS konferansı modelleme ve simülasyon alanında çalışan kurum ve araştırmacıları ulusal düzeyde bir araya getirmeyi amaçlıyor. Konferansın bu seneki konu başlığı Proje tedarik sürecinde simülasyon tabanlı karar ve planlama: Askeri ve sivil uygulamalar şeklinde belirlenmiş. Konferansın düzenleyicileri bu konu başlığı ile sivil sektörü de modelleme ve simülasyon konulu bu konferansa dahil etmeye çalışmışlar. Buna rağmen konferansın katılımcılarının önemli bir kısmı savunma sektöründendi. Konferansın odak konusunun tedarik sürecinde simülasyon olmasına rağmen iki davetli konuşmacının da bu başlıkla bağlantılı konuşma yapmaması konferansa odak seçilmesinin gelenekten öte önemi olmadığı algısı oluşturdu. Halbuki biri sivil diğeri de askeri alanda olmak üzere tedarik sürecinde simülasyon ve modelleme konusunda çalışan konuşmacılar davet edilseydi konferansın bu yılki konusu daha güzel işlenebilirdi.

Konferansın ilk davetli konuşmacısı NATO Modelleme ve Simülasyon Grubu’ndan (NMSG) Wim Huiskamp’tı. Huiskamp konuşmasında NMSG’nin nasıl bir grup olduğunu ve hangi konularda çalıştıklarını aktardı. Konuşmada araştırmacıların ağırlıklı olarak farklı simülasyonların birlikte çalışabilirliğinin artırılması üzerinde uğraştıklarını belirtti. Aynı harekât ortamında operasyon yürüten farklı unsurlara ait simülatörlerin aynı senaryo üzerinde ve eş zamanlı çalıştırılması NMSG’nin en önem verdiği çalışma alanı. Örneğin, F16, Mirage ve Eurofighter’ın aynı simülasyonda kullanılabilmesi gibi. Konferans dilinin Türkçe olmasına karşın Huiskamp, Türkçe bilmediği için, konuşmasını İngilizce yaptı. Bu durum diğer birçok ulusal konferansta olduğu gibi bana garip geldi. Çünkü Huiskamp davetli konuşmacı olarak katıldığı bir konferansta açılış konuşmaları, diğer davetli konuşma ve akademik sunumların hiçbirini takip edemedi. Bu absürt durum yerine ya yabancı konuşmacı davet edilmemeli ya da konferans dili İngilizce yapılmalı.

Konferansın diğer davetli konuşmacısı NATO Müşterek Harp Merkezi’nden (NJWC) Prof. Erdal Çayırcı’ydı. Çayırcı konuşmasında Türkiye ve NATO’daki modelleme ve simülasyon konularındaki eksikliklerden bahsetti. Konuşmanın dertleşme tadında olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi bunu öz eleştiri olarak niteledi. Çayırcı konuşmasında Huiskamp’ın aksine modelleme ve simülasyon konusunda birlikte çalışabilirlik konusuna takılıp kalındığını söyledi. Bu konuda önemli bir noktaya gelindiğini ve bundan sonra asıl önemli olanın hibrit savaş ortamında siber savaş ve sosyal ağlar gibi yeni konuların modellerinin oluşturulup simülasyonlara dahil edilmesi olduğunu aktardı. Çayırcı’nın Türkiye özelindeki en önemli eleştirisi ise modelleme ve simülasyon çalışmalarının bireysel simülasyonlar üzerine sıkışmış olması.

Konferansta benim de bir arkadaşımla birlikte yapmış olduğum bir çalışmam vardı. Çalışmamızda kızılötesi bantta arazi modellemesi ve modelin doğrulanmasını nasıl yaptığımızı açıkladık. Sunuma katılım, diğer oturumlarla benzer şekilde, çok yüksek değildi. Buna rağmen sunum sonrasında dinleyicilerden soru gelmesi, çalışmamızın en azından dinleyiciler tarafından ilgi görmesi sevindiriciydi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *